2011 game: Cities in Motion

About Cities in Motion

In Vietnamese:

Cities in Motion là một trò chơi thủ vai căn bản theo những phương tiện giao thông trong những thành phố lớn. Người chơi có thể  một cách linh hoạt điều khiển những công ty làm việc liên quan đến chuyên ngành giao thông của thành phố. Ngoài ra người chơi cũng có thễ xây dựng 1 mạng lưới giao thông công cộng với đầy đũ những phương tiện khác nhau bao gồm tàu lửa, xe bus, xe điện, tàu điện ngầm, hay máy bay trực thăng.Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thành phố, người chơi phải hết sức khéo léo trong việc xây dựng kinh tế tài khoản. Quan sát sự thay đỗi và phát triển của thành phố cũng như sự tiến bộ của người dân là chìa khóa để xây dựng 1 mạng lưới thành công và hiệu quả.

Chi tiết game:

-Thăm dò những thành phố lớn khác nhau trên thế giới: Vienna, Helsinki, Berlin, and Amsterdam

-Thữ thách với 12 màng khác nhau

-Thưỡng thức và kinh nghiệm đồ họa tuyệt đỉnh của thành phố và những phương tiện giao thông

-Hơn 100 kiễu  nhà, công trình xây dựng khác nhau.Những phương tiện giao thông được chú trọng 1 cách rất đặc biệt. Trong đó có hơn 30  kiễu là thiết kế thật .

-Xây dựng thành phố của riêng bạn với Map editor.

-Người chơi được gắn chặt với nền kinh tế ảo , đấu tranh với những ngân hàng và xu hướng kinh tế của xã hội

-Quá trình điều khiển giao thông được thực hiên từ năm 1920-2020. Vì vậy bạn có thễ được tiếp xúc với những phương tiện giao thông của lịch sữ cũng như tương lai của thế giới.

– Người dân của thành phố cũng được quan tâm đúng mức.Họ được chia thành nhìu tầng lớp khác nhau, do vậy cách ứng xữ cũng như nhu cầu giao thông cũng hoàn toàn khác nhau.

In English:
Cities in Motion (CIM) is a city-based mass transportation simulator for the PC. Players operate their own transportation company, building a public network with a variety of vehicle types, including buses, trams, and subway trains.By meeting the needs of city residents, the player tries to make as much profit as possible. Observing the changing and growing city, as well as the different types of people in it, is key to building a successful and efficient network.

Features

  • Explore four different cities: Vienna, Helsinki, Berlin, and Amsterdam
  • Engage in a campaign with 12 scenarios, as well as a sandbox mode where all campaign cities are playable
  • Experience realistic 3D graphics with more than 100 unique, highly detailed buildings
  • Use the advanced map editor to create your own cities
  • Immerse yourself in an advanced economic simulator as you struggle with banks and shifting economic trends
  • Play through 100 years of transportation history throughout four eras, spanning from 1920 to 2020
  • Choose between more than 30 different vehicles based on real-life models of buses, trams, water buses, helicopters, and subways, complete with an underground view
  • Meet residents’ travel needs as 7 different social groups exhibit different passenger behaviors
  • Experience a real-time city and traffic simulator as each location’s bustling population commutes between their homes, jobs, and leisure sites